Hôm nay, ngày 24/07/2024 UY TÍN TẠO NÊN SỰ THỊNH VƯỢNG Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu
Sản phẩm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 6.759
Tổng số Thành viên: 0
Số người đang xem:  4
Sản phẩm Khuyến mãi Đấu giá
Danh sách Ảnh
Hiển thị 1-27/27 sản phẩm (1/1 trang)
Đặt mua
Hình ảnh Thông tin sản phẩm Thông tin chi tiết Bảo hành
Mã S15/20
Mã S15/20
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
15mm & 20mm Đóng gói: 378 viên/hộp Trọng lượng: 26 gram/viên. 9,85 kg/hộp  Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã S20/25
Mã S20/25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã S25/30
Mã S25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
25mm & 30mm Đóng gói: 175 viên/hộp Trọng lượng: 72 gram/viên - 12,6 kg/hộp. Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã S35/40
Mã S35/40
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
35mm & 40mm Đóng gói: 128 viên/hộp Trọng lượng: 108 gram/viên - 13,8 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã S45/50
Mã S45/50
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê sàn, dầm
Lớp bê tông bảo vệ
45mm & 50mm Đóng gói: 84 viên/hộp Trọng lượng: 159 gram/viên - 13,3 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV20/25-G
Mã CV20/25-G
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Đóng gói: 378 viên/hộp Trọng lượng: 30 gram/viên - 11,3 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV20/25
Mã CV20/25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm & 25mm Đóng gói: 396 viên/hộp Trọng lượng: 25 gram/viên - 9,9 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV20/25/30
Mã CV20/25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
20mm, 25mm & 30mm Đóng gói: 660 viên/bao Trọng lượng: 30 Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV20/25/38
Mã CV20/25/38
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
20mm, 25mm & 38mm Đóng gói: 400 viên/bao Trọng lượng: 31 Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV30/35/40
Mã CV30/35/40
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ
30mm, 35mm & 40mm Đóng gói: 365 viên/bao Trọng lượng: 31 kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV45/55/60
Mã CV45/55/60
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ
45mm, 55mm & 60mm Đóng gói: 160 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã H08
Mã H08
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 10-12cm
Kê cao 80/70mm Đóng gói: 120 viên/bao Trọng lượng: 27Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã H10
Mã H10
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 12-14cm
Kê cao 90mm Đóng gói: 100 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã H12
Mã H12
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê thép sàn lớp trên
Sàn dày 15-17cm
Kê cao 110mm Đóng gói: 60 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV20/25/40/50
Mã CV20/25/40/50
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
20, 25, 40 & 50mm Đóng gói: 250 viên/bao Trọng lượng: 32Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV25
Mã CV25
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột, vách
Lớp bê tông bảo vệ 25mm Đóng gói: 1150 viên/bao Trọng lượng: 30 Kg/ bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV50-1
Mã CV50-1
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột, vách, móng
Lớp bê tông bảo vệ 50mm Đóng gói: 300 viên/bao Trọng lượng: 33Kg/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV50-2
Mã CV50-2
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ 50mm Đóng gói: 300 viên/bao Trọng lượng: 31Kg Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã D200
Mã D200
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Thanh kê dầm
dài 20cm
27x27mm Đóng gói:60 viên/hộp Trọng lượng: 269 gram/viên - 16,1 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã D350
Mã D350
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Thanh kê dầm
dài 35cm
29x29mm Đóng gói: 25 viên/hộp Trọng lượng: 561 gram/viên - 14,0 kg/hộp Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV25/30
Mã CV25/30
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cột vách
Lớp bê tông bảo vệ
25mm & 30mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã T62
Mã T62
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
25/35mm 
Đường kính 62/13mm Đóng gói: 200 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã T100
Mã T100
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
40/60mm
Đường kính 100/18mm Đóng gói: 60 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã T120
Mã T120
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
60 - 80mm
Đường kính 120/18mm Đóng gói: 40 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã T140
Mã T140
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
70 - 90mm
Đường kính 140/20mm Đóng gói: 36 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã T160
Mã T160
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Kê cọc
Lớp bê tông bảo vệ
80-100mm
Đường kính 160/20mm Đóng gói: 32 viên/bao Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
...
0 tháng
(Còn hàng)
Mã CV100
Mã CV100
Giá bán: Liên hệ
Đặt mua
Chức năng: Đa năng
Lớp bê tông bảo vệ
100mm Số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao. ...
0 tháng
(Còn hàng)
Đặt mua
Hiển thị 1-27/27 sản phẩm (1/1 trang)
Hiển thị: Danh sách Ảnh